I Prywatne Liceum Ogólnokształcące

Prywatne Gimnazjum nr 1

Wpłaty czesnego za uczęszczanie ucznia do liceum i gimnazjum należy regulować przelewem na konto:

I Prywatne Liceum w Krakowie 
al. Dygasińskiego 5B
30-820 Kraków
numer konta: 03 1020 2892 0000 5902 0196 8866

w treści przelewu należy podać: imię i nazwisko ucznia,  klasę do której uczęszcza, miesiąc za który jest płacone czesne, adres wpłacającego

 

I Prywatne Liceum Ogólnokształcące 

Czesne za uczęszczanie ucznia do liceum za jeden miesiąc wynosi :

400 zł, gdy wpłata nastąpi do 10 dnia danego miesiąca (decyduje data wpłynięcia na konto szkoły)
480 zł, gdy wpłata nastąpi po 10 dniu danego miesiąca (decyduje data wpłynięcia na konto szkoły)

W wypadku, gdy uczeń kontynuuje naukę w liceum w następnym roku szkolnym czesne za czerwiec  wynosi łącznie:

800 zł, gdy wpłata nastąpi do 16 czerwca (decyduje data wpłynięcia na konto szkoły)
960 zł, gdy wpłata nastąpi po 16 czerwca (decyduje data wpłynięcia na konto szkoły)

 

Prywatne Gimnazjum nr 1

Czesne za uczęszczanie ucznia do gimnazjum za jeden miesiąc wynosi:
430 zł gdy wpłata nastąpi do 10 dnia danego miesiąca (data wpłynięcia na konto szkoły)
500 zł gdy wpłata nastąpi po 10 dniu danego miesiąca (data wpłynięcia na konto szkoły)

W wypadku, gdy uczeń kontynuuje naukę w gimnazjum w następnym roku szkolnym czesne za czerwiec wynosi łącznie: 
860 zł gdy wpłata nastąpi do 18 czerwca (data wpłynięcia na konto szkoły)
1000 zł gdy wpłata nastąpi po 18 czerwca (data wpłynięcia na konto szkoły)


Opłata rekrutacyjna przy zapisie do Gimnazjum i do Liceum wynosi 700zł