Prywatna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
 

OPŁATY


OPŁATA WPISOWA


Opłata wpisowa wynosi 1.500 zł.

CZESNE

Wysokość czesnego uzależniona jest od terminu wpłaty (decyduje data wpłynięcia na konto szkoły).KLASY I-VI


Od 1 listopada 2010 czesne  za uczęszczanie ucznia do klas I-VI szkoły podstawowej za jeden miesiąc wynosi:

• 420 zł gdy wpłata nastąpi do 10 dnia danego miesiąca
• 500 zł gdy wpłata nastąpi po 10 dniu danego miesiąca

Od 1 września 2012 czesne za uczęszczanie ucznia do klasy I
oraz nowych uczniów wynosi:
• 460 zł gdy wpłata nastąpi do 10 dnia danego miesiąca
• 540 zł gdy wpłata nastąpi po 10 dniu danego miesiąca

Od 1 grudnia 2012 czesne za uczęszczanie ucznia do klas I-VI wynosi:
 
• 460 zł gdy wpłata nastąpi do 10 dnia danego miesiąca
• 540 zł gdy wpłata nastąpi po 10 dniu danego miesiąca

Czesne za wakacje (lipiec i sierpień) wynosi łącznie:

• 460 zł gdy wpłata nastąpi do 16 czerwca
• 540 zł gdy wpłata nastąpi po 16 czerwca


POZOSTAŁE OPŁATY

Miesięczna opłata za udział w zajęciach pozalekcyjnych:

• 40 zł.

Miesięczna opłata za korzystanie ze świetlicy:

• przed lekcjami - 20zł,
• po lekcjach - 80 zł do 30 listopada 2012 (zajęcia pozalekcyjne obowiązkowe, wliczone w opłatę).

od 1 grudnia 2012 opłata za korzystanie ze świetlicy po lekcjach wynosi: 90złOpłaty należy wpłacać przelewem na konto:

I Prywatne Liceum Ogólnokształcące
al. Dygasińskiego 5B
30-820 Kraków
numer konta: 34 1020 2892 0000 5602 0018 2782

w treści przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, adres, klasę, czesne za który miesiąc


Wzór wypełnionej wpłaty gotówkowej: