Prywatna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
 

OPŁATY


OPŁATA WPISOWA


Opłata wpisowa wynosi 1.500 zł.
Jest to jednorazowa opłata na przygotowanie miejsca pracy ucznia wnoszona przy zapisie do szkoły.
Czesne dla poszczególnych szkół należy wpłacać na konto do 10 dnia danego miesiąca (jedynie w czerwcu do 18).

Czesne za uczęszczanie ucznia do szkoły za jeden miesiąc wynosi:

460 zł gdy wpłata nastąpi do 10 dnia danego miesiąca (data wpłynięcia na konto szkoły)
540 zł gdy wpłata nastąpi po 10 dniu danego miesiąca (data wpłynięcia na konto szkoły)

 W wypadku, gdy uczeń kontynuuje naukę w szkole w następnym roku szkolnym czesne za czerwiec wynosi łącznie:

920 zł gdy wpłata nastąpi do 18 czerwca (data wpłynięcia na konto szkoły)
1080 zł gdy wpłata nastąpi po 18 czerwca (data wpłynięcia na konto szkoły)

POZOSTAŁE OPŁATY

Miesięczna opłata za udział w zajęciach pozalekcyjnych:

• 40 zł.

Miesięczna opłata za korzystanie ze świetlicy:

• przed lekcjami - 20zł,
• po lekcjach - 80 zł do 30 listopada 2012 (zajęcia pozalekcyjne obowiązkowe, wliczone w opłatę).

od 1 grudnia 2012 opłata za korzystanie ze świetlicy po lekcjach wynosi: 90złOpłaty należy wpłacać przelewem na konto:

I Prywatne Liceum Ogólnokształcące
al. Dygasińskiego 5B
30-820 Kraków
numer konta: 34 1020 2892 0000 5602 0018 2782

w treści przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, adres, klasę, czesne za który miesiąc


Wzór wypełnionej wpłaty gotówkowej: