Prywatna Szkoła Podstawowa

Jesteśmy najlepsi!

Dyrekcja

mgr Erika Byszewska
DYREKTOR
mgr Erika Byszewska


Jako rodzice marzymy o dobrej przyszłości dla swojego dziecka. Staramy się wypełniać obowiązki rodzicielskie, najlepiej jak potrafimy. Chcemy by otaczali go ludzie dobrzy, życzliwi i o prawym charakterze. Nadchodzi moment, gdy uczeń musi opuścić dotychczasową szkołę czasem z żalem, niekiedy z ulgą. Pojawia się ważne pytanie: gdzie, w jakim środowisku dalej będzie kontynuował naukę i kształtował swą postawę? Trzeba dokonać wyboru ..........

Czasami liczymy, że jakoś to będzie. Wybieramy najbliższą szkołę państwową, do której będą mieli prawo i obowiązek uczęszczać wszyscy uczniowie. W jednej klasie spotkają się dzieci i te grzeczne, dobre, które znamy z sąsiedztwa i te, których jako dorośli już się boimy i omijamy z daleka!

Inaczej dzieje się w szkole prywatnej. Zasadnicza różnica polega na tym, że tutaj nie muszą realizować obowiązku szkolnego wszystkie dzieci. Szkoła prywatna może wybrać tych uczniów, którzy chcą się uczyć i coś osiągnąć w przyszłości. Może otoczyć ich uwagą, opieką i serdecznością. Zapewnić bezpieczeństwo. Wydobyć najlepsze cechy i pomóc w rozwiązaniu osobistych problemów.

Taki wybór proponuje:
I Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Gimnazjum Nr 1 oraz Prywatna Szkoła Podstawowa
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

 

Nauczyciele pracujący w szkole:

 

  Nazwisko i imię Przedmiot
1. mgr Kaznowska Katarzyna edukacja wczesnoszkolna
2. mgr Gręda Marta edukacja wczesnoszkolna
3. mgr Byszewska Erika historia i społeczeństwo
4. ks. mgr Pierwoła Jacek religia
5. mgr Leśniewska Danuta edukacja wczesnoszkolna
6. mgr Januszek Anita język polski
7. mgr Kowalska Marzena religia
8. mgr Urbańska Magda edukacja wczesnoszkolna
9. mgr Śliwa Dorota przyroda
10. mgr Sukiennik Agnieszka język angielski
11. mgr Czajkowska Beata plastyka
12. mgr Markowicz Krystyna matematyka
13. dr Kremiec-Błaż Marta język polski
14. mgr Janawa Jolanta zajęcia komputerowe
15. mgr Tomczyk Barbara technika
16. mgr Ryba Bożena przyroda
17. mgr Sokołowska Hanna język angielski, Teatr Starlets
18. mgr Szczepańska Anna język niemiecki
19. mgr Wysocka Lucyna język angielski, Teatr Optyma
20. mgr Małkowska Katarzyna edukacja wczesnoszkolna
21. mgr Byszewski Piotr matematyka, zajęcia komputerowe
22. mgr Pagaczewska Anna język niemiecki
23. mgr Prokop Magdalena historia i społeczeństwokaz
24. mgr Huptyś Zbigniew muzyka

 

 

Pracownicy administracyjni

L.p. Nazwisko i imię Funkcja Pracuje w naszej szkole od:
1. Ziarek Beata Sekretarz szkoły '97
2. Pląder Pelagia woźna '90
3. Niećwieja Łucja woźna '10