Prywatna Szkoła Podstawowa

Jesteśmy najlepsi!

Prywatna Szkoła Podstawowa
im. Marszałka J. Piłsudskiego

 

najlepszą szkołą w Małopolsce
za średni wynik sprawdzianu szóstoklasisty:

•    2015  –  I miejsce w Małopolsce
•    2014  –  II miejsce w Małopolsce
•    2013  –  VI miejsce w Krakowie
•    2012  –  IV miejsce w Małopolsce
•    2011  –  I miejsce w Małopolsce
•    2009  –  I miejsce w Małopolsce

 

 czytaj więcej