Prywatna Szkoła Podstawowa

Jesteśmy najlepsi!

Opłata wpisowa

Opłata wpisowa wynosi 1.500 zł.
Jest to jednorazowa opłata na przygotowanie miejsca pracy ucznia wnoszona przy zapisie do szkoły.

 

Czesne należy wpłacać na konto do 10 dnia danego miesiąca.

 

Czesne za uczęszczanie ucznia do szkoły za jeden miesiąc wynosi:


500 zł gdy wpłata nastąpi do 10 dnia danego miesiąca (decyduje data wpłynięcia na konto szkoły)*
580 zł gdy wpłata nastąpi po 10 dniu danego miesiąca (decyduje data wpłynięcia na konto szkoły)*

 

W wypadku, gdy uczeń kontynuuje naukę w szkole w następnym roku szkolnym czesne za czerwiec wynosi łącznie:


1000 zł gdy wpłata nastąpi do 16 czerwca (decyduje data wpłynięcia na konto szkoły)*
1160 zł gdy wpłata nastąpi po 16 czerwca (decyduje data wpłynięcia na konto szkoły)*

 

*chyba, że umowa w paragrafie dotyczącym wysokości czesnego stanowi inaczej


 

 

Pozostałe opłaty


Miesięczna opłata za udział w zajęciach pozalekcyjnych:

• 40 zł.

Miesięczna opłata za korzystanie ze świetlicy:

• przed lekcjami - 20zł,
• po lekcjach - 100 zł (zajęcia pozalekcyjne obowiązkowe, wliczone w opłatę).

 


 

 

Opłaty należy wpłacać przelewem na konto:

Krakowskie Szkoły im. J. Piłsuskiego
al. Dygasińskiego 5B
30-820 Kraków
numer konta: 34 1020 2892 0000 5602 0018 2782

w treści przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, adres, klasę, czesne za który miesiąc